Як «слуги народу» будуть впроваджувати європейські норми поводження з відходами

14:51, 26 ноября 2019
Законопроектом запроваджується ієрархія управління відходами та розширена відповідальність виробника.
Як «слуги народу» будуть впроваджувати європейські норми поводження з відходами

Народні депутати Олег Бондаренко, Олександр Маріковський, Кирилл Нестеренко та інші 16 жовтня зареєстрували у Верховній Раді проект закону №2207-1 «Про управління відходами».

Народні депутати зазначають, що основним завданням законопроекту є забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог відповідних європейських директив; покращення стану навколишнього природного середовища і вирішення екологічних проблеми у сфері управління відходами та досягнення цілей сталого розвитку; створення відповідної інфраструктури об’єктів управління відходами; залучення інвестиції для регіонального та місцевого розвитку.

Що пропонується законопроектом

Законопроектом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Так, до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів, належить здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами (у разі створення), місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади), підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами — нерезидентами вимог законодавства щодо:

1)    збирання, перевезення, оброблення відходів;

2)    дотримання суб’єктом господарювання у сфері управління відходами умов, встановлених дозволом на здійснення операцій з управління відходами;

3)    подання декларацій про відходи;

4)    ведення обліку відходів та подання звітності;

5)    дотримання правил і режиму експлуатації об’єктів оброблення відходів;

6)    перевезення небезпечних відходів через територію України та транскордонних перевезень небезпечних відходів;

7)    виконання планів і програм у сфері управління відходами;

8)    своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.

Ієрархія управління відходами

Законопроектом закріплюється, що ієрархія управління відходами досягається центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями шляхом:

1) запобігання утворенню відходів;

2) підготовки до повторного використання відходів;

3) рециклінгу;

4) відновлення, за винятком рециклінгу (у тому числі відновлення з виробленням енергії);

5) видалення.

Відходи класифікуються на небезпечні або відходи, що не є небезпечними, відповідно до Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням їх походження, складу, властивостей, наведених у додатку 3, а також граничного значення концентрації небезпечних речовин.

У Національному переліку відходів відходи можуть бути визначені як:

1) небезпечні;

2) такі, що не є небезпечними;

3) такі, що потребують оцінки.

Система довгострокового планування управління відходами

У законопроекті зазначається, що плани управління відходами розробляються на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні підприємств, організацій та установ.

Так, національні, регіональні та місцеві плани управління відходами розробляються на основі даних, отриманих в результаті статистичних спостережень, адміністративних даних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також даних обліку та звітності підприємств, установ, організацій.

Проекти національного, регіональних та місцевих планів управління відходами підлягають стратегічній екологічній оцінці та після їх затвердження оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу, який здійснює їх затвердження.

Законопроектом також встановлюється система розширеної відповідальності виробника, яка включає:

1) приймання від кінцевих споживачів відходів, що утворилися внаслідок використання продукції, а також подальше управління цими відходами та фінансову відповідальність за таку діяльність;

2) інформування утворювачів відходів, на яких поширюється розширена відповідальність виробника, про заходи, які вони можуть здійснювати з метою запобігання утворенню відходів, їх придатності для підготовки до повторного використання та рециклінгу, про наявні системи для приймання та роздільного збирання відходів, що утворилися внаслідок використання продукції;

3) здійснення заходів з розроблення продукції та її складових (компонентів) з урахуванням мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище, зменшення обсягів утворення відходів у процесі її виробництва та використання, виробництво довговічної продукції, придатної для ремонту та повторного використання, а також максимальне залучення у виробництво великих обсягів вторинної сировини.

Проектом закону передбачено впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів, громадськості.

Відповідальність за правопорушення

Законопроект вносить зміни до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами:

1. Встановлюється відповідальність за псування, забруднення та засмічення сільськогосподарських та інших земель хімічними речовинами та відходами, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1700 до 6800 грн і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 4250 до 8500 грн.

2. Порушення вимог управління відходами під час їх збирання, перевезення та оброблення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1700 до 6800 грн і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 4250 до 8500 грн.

3. Порушення правил ведення обліку відходів, подання звітної інформації про управління відходами з порушенням встановлених строків, подання звітної інформації про управління відходами, що містить недостовірні дані, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 510 до 850 грн.

Неподання звітної інформації про управління відходами протягом двох звітних періодів, повторне протягом року подання звітної інформації про управління відходами, що містить недостовірні дані, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 1700 до 3400 грн.

4. Порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 1700 до 3400 грн.

5. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та управління ними, у тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 510 до 850 грн.

Як зазначено у пояснювальній записці, забезпечення впровадження вище зазначених положень дасть змогу розв’язати ряд загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління відходами.

Також ми писали про новий законопроект: за викинуту у сміття батарейку — штраф.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Реорганізація Національної академії прокуратури та новий порядок підготовки прокурорів
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Галина Момонт
  Галина Момонт
  судья Кировоградского окружного административного суда
 • Игорь Бенедисюк
  Игорь Бенедисюк
  судья Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда
 • Андрей Черногуз
  Андрей Черногуз
  судья Хозяйственного суда Киевской области