Адміністративна процедура: як будуть виконуватися адміністративні акти та які заходи примусу запровадять

11:35, 2 июня 2020
Законопроект визначає який документ стане обов’язковим до виконання, а який виконавчим документом.
Адміністративна процедура: як будуть виконуватися адміністративні акти та які заходи примусу запровадять

Проект Закону «Про адміністративну процедуру» був внесений в Раду 14 травня 2020 року під № 3475, ініціатором його є Кабінет Міністрів України, а розробкою (точніше дооформленням, оскільки від попереднього він відрізняється хіба що технічними правками) переймалися одразу два міністерства: Мін’юст та Мінцифра.

 Однією з новацій є порядок виконання адміністративних актів, він передбачений Розділом VII законопроекту.

Адміністративний акт — рішення індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом, спрямоване на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав або обов’язків особи (осіб).

Виконання адміністративного акта, прийнятого на користь особи, яке потребує подальших дій адміністративного органу (оформлення та видача документів, проведення реєстраційних дій, призначення виплат тощо), буде здійснюватися в межах граничних строків, встановлених для вирішення справи, щодо якої прийнято зазначений адміністративний акт, тобто за загальним правилом протягом 30 днів.

Крім того, адміністративний орган набуде право встановлювати такий строк, про що він буде зазначати у заключній частині адміністративного акта (стаття 88 законопроекту).

Видача документів, надання інших результатів виконаного адміністративного акта буде здійснюватися в такому самому порядку, який передбачено цим Законом для доведення до відома адміністративного акта.

Порядок доведення до відома адміністративного акта буде мати наступні форми:

  • шляхом його вручення або надсилання акта поштовим відправленням, у тому числі засобами кур’єрського зв’язку, електронною поштою чи передачі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, шляхом публічного оголошення, оприлюднення згідно з вимогами законодавства, а у випадках, коли це передбачено законом, — шляхом усного повідомлення.
  • адміністративний акт, який стосується великої кількості осіб, доводиться до їх відома через офіційний веб-сайт адміністративного органу та/або друковані засоби масової інформації із зазначенням суті рішення, порядку ознайомлення з актом та порядку його оскарження.

Запроваджується також публічне оголошення адміністративного акта, яке здійснюється, якщо:

  • місце повідомлення не можна встановити;
  • будь-яка інша форма повідомлення є неможливою або неналежною;
  • в інших випадках, передбачених законом.

Публічне оголошення адміністративного акта здійснюється шляхом його розміщення на дошці оголошень адміністративного органу та/або його територіального підрозділу або в іншому місці відповідно до місцевих звичаїв, прийнятному для доведення адміністративного акта до відома учасників адміністративного провадження.

Адміністративний акт стане документом, обов’язковим до виконання з дня набрання ним чинності.

Адміністративний акт, що прийнятий на користь особи та не потребує дій адміністративних органів, виконується (реалізується) особою добровільно.

Адміністративний орган, який видав адміністративний акт, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку виконання адміністративного акта.

Адміністративний акт, спрямований на виконання будь-якої дії чи утримання від будь-яких дій, може бути примусово приведений у виконання за допомогою застосування заходів примусу, за винятком випадків, коли за законом примусове виконання адміністративного акта здійснюється виключно на підставі рішення суду.

Такими заходами примусу законопроект називає:

1) виконання дій за рахунок зобов’язаної особи — адресата адміністративного акта;

2) грошове стягнення;

3) безпосередній примус у порядку, визначеному законами.

Як обиратимуть захід примусу? Дуже просто: захід примусу обирається таким чином, щоб збитки зобов’язаної особи та суспільства були мінімальними.

Примусове виконання адміністративного акта буде забезпечуватися адміністративним органом, який його видав (органом виконання).

У разі коли передбачене адміністративним актом зобов’язання не буде виконано адресатом такого адміністративного акта, але його виконання можливе іншою особою, орган виконання буде вправі доручати цій особі виконання зазначеної дії за рахунок зобов’язаної особи.

Орган виконання буде мати право, якщо це можливо, сам виконати дію, передбачену адміністративним актом, за рахунок зобов’язаної особи.

Грошове стягнення

У разі коли адміністративний акт не виконано зобов’язаною особою — адресатом адміністративного акта в установлений адміністративним органом строк і передбачена ним дія не може бути виконана іншою особою, адміністративний орган буде виносити постанову про накладення на зобов’язану особу грошового стягнення у розмірі від 0,2 до 1,5 мінімальних заробітних плат до фізичних осіб, від 0,5 до 5 мінімальних заробітних плат до фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб.

Одночасно із застосуванням грошового стягнення адміністративний орган призначить новий строк для виконання адміністративного акта.

У разі повторного невиконання адміністративного акта у новопризначений строк без поважних причин адміністративний орган у тому ж порядку накладає на зобов’язану особу грошове стягнення у подвійному розмірі.

Постанова про накладення на зобов’язану особу грошового стягнення, винесена адміністративним органом, стане виконавчим документом та підлягатиме примусовому виконанню у порядку, встановленому законодавством про виконавче провадження.

Питання про застосування грошового стягнення будуть вирішувати в порядку розгляду і вирішення справи у письмовому адміністративному провадженні.

Безпосередній примус

Якщо виконання дії за власний рахунок зобов’язаної особи чи грошове стягнення, накладене відповідно до закону, не можуть досягти цілі адміністративного акта чи з об’єктивних обставин не можуть бути застосовані, орган виконання застосують безпосередній примус до зобов’язаної особи, якщо він буде мати такі повноваження відповідно до закону.

Попередження про застосування заходів примусу

Зобов’язану особу заздалегідь будуть попереджати про застосування заходів примусу.

Попередження повинне буде містити:

1) строк для виконання відповідного зобов’язання, протягом якого особа може виконати його добровільно;

2) кошторис витрат, які будуть стягнуті із зобов’язаної особи у разі невиконання адміністративного акта у добровільному порядку, якщо законом не передбачено інше. Одночасно має бути зазначено, що ці витрати можуть бути більшими, у разі якщо виконання дій призведе до такого збільшення;

3) види заходів примусу, які можуть бути застосовані, а попередження про застосування грошового стягнення, накладеного відповідно до закону, — види і розмір можливих санкцій.

Попередження має складатись письмово та бути вручене зобов’язаній особі.

Заходи примусу призначать у разі невиконання зобов’язаною особою відповідних обов’язків у строк, установлений у попередженні про застосування таких заходів.

Застосування заходів примусу

У разі коли зобов’язана особа чинить опір під час виконання дій або застосування безпосереднього примусу, адміністративний орган буде залучати правоохоронні органи, які зобов’язані будуть вжити заходів для забезпечення публічної безпеки та порядку під час виконання дій або застосування безпосереднього примусу. Мова, скоріш за все, йде про національну поліцію, але змін до профільного закону та КУпАП законопроект не пропонує.

Примусове виконання адміністративного акта буде закінчуватися, коли в результаті виконання досягнуто поставленої мети.

Проте, якщо мова йде про гроші, то примусове виконання грошового зобов’язання, визначеного адміністративним актом, здійснюється в порядку, встановленому законом. Можна припустити, що мається на увазі Закон «Про виконавче провадження», проте в законопроекті він не згадується.

Раніше Президент вирішив змінити правила військового обліку та подав законопроект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Для судей, кандидатов в судьи и членов ВСП готовят проверку на добропорядочность
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Татьяна Лутак
    Татьяна Лутак
    судья Хозяйственного суда Киевской области