Совет судей, Верховный Суд и ГСА обратились к А. Яценюку относительно недостаточного финансирования судопроизводства

09:12, 10 сентября 2014
Совет судей Украины, Верховный Суд Украины и Государственная судебная администрация Украины обратились к Премьер-министру Украины в связи с рассмотрением Кабинетом Министров Украины проектов Законов Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» и «Об усовершенствовании норм законов с целью обеспечения финансово-экономической стабилизации в Украине ».
Совет судей, Верховный Суд и ГСА обратились к А. Яценюку относительно недостаточного финансирования судопроизводства

Совет судей Украины, Верховный Суд Украины и Государственная судебная администрация Украины обратились к Премьер-министру Украины в связи с рассмотрением Кабинетом Министров Украины проектов Законов Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» и «Об усовершенствовании норм законов с целью обеспечения финансово-экономической стабилизации в Украине ». Об этом сообщает пресс-служба ГСА.

С полным текстом обращения можно ознакомиться ниже.

Шановний Арсенію Петровичу!

 

Рада суддів України, Верховний Суд України та Державна судова адміністрація України у зв’язку з розглядом Кабінетом Міністрів України проектів Законів України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» звертаються до Вас із наступним.

Основною проблемою фінансового забезпечення судової системи протягом останніх років є вкрай низький рівень задоволення нормативної потреби у видатках, що не перевищує 50%. Показники проекту Державного бюджету на 2015 рік вказують на зниження нормативної потреби до 43,4% з 47,1% у поточному році, що свідчить про поглиблення проблеми неналежного фінансового забезпечення судочинства.

Загальна проблема низького рівня фінансового забезпечення потреб судової системи болісно відбивається на таких основних напрямах:

1. Видатки на оплату праці працівників апаратів судів, які є державними службовцями. Починаючи з 2012 року в судах рівень середньомісячної заробітної плати держслужбовців постійно знижується, і є меншим від рівня заробітної плати держслужбовців інших органів державної влади. Зазначене викликає соціальну напругу та чисельні колективні скарги до різних державних органів і вказує на порушення вимог статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої розмір заробітної плати працівників апаратів судів не може бути меншим, ніж у відповідних категорій державних службовців інших сфер державного управління.

За офіційними статистичними даними середньомісячна заробітна плата працівників сфери державного управління на сьогодні складає 3677 гривень. Передбачені проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» обсяги видатків на оплату праці в судовій системі можуть забезпечити середньомісячну заробітну плату працівникам апаратів судів тільки у розмірі 3400 гривень, що на 277 гривень менше, ніж досягнутий на сьогодні рівень середньої заробітної плати працівників сфери державного управління.

Для виконання вимог статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» необхідно додатково 138,2 мільйона гривень на оплату праці з нарахуванням.

2. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Ці видатки відповідно до показників проекту Державного бюджету на 2015 рік забезпечені лише на 73 відсотки. Дефіцит складає 55,2 мільйона гривень, що, зважаючи на зростання цін на енергоносії, серйозно ускладнить належне функціонування судів.

3. Капітальні видатки. У проекті Державного бюджету на 2015 рік вказані видатки для судової системи взагалі не передбачені.

У той же час існують серйозні проблеми із забезпеченням судів належними приміщеннями та комп’ютерною технікою для організації судочинства відповідно до норм процесуального законодавства. Для забезпечення судів приміщеннями необхідно 104,4 мільйона гривень, а саме:

для приведення в належний стан приміщень судів, які на сьогодні знаходяться в аварійному стані, – 38,4 мільйона гривень;

для відновлення знищених приміщень судів у результаті бойових дій – 31,6 мільйона гривень;

для завершення будівельних і ремонтних робіт на об’єктах з високим ступенем готовності – 34,4 мільйона гривень.

Крім того, термінова заміна серверів, що не справляються з обсягами судового документообігу, та доукомплектування судів передбаченими процесуальним законодавством обов’язковими системами фіксації судового процесу, потребує 50 мільйонів гривень.

4. Видатки на виплату суддівської винагороди. Проектом Закону України «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» запропоновано, зокрема, внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині обмеження максимального місячного розміру суддівської винагороди 15 розмірами мінімальної заробітної плати.

Системний аналіз положень Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших актів законодавства України, а також міжнародних стандартів стосовно суддівської незалежності дає підстави зробити висновки, що незалежність судді забезпечується, зокрема, його належним матеріальним і соціальним забезпеченням, при цьому відповідний рівень матеріального забезпечення судді є складовою гарантованого державою незалежного та неупередженого правосуддя.

Питання гарантій незалежності судової влади неодноразово аналізувалося Конституційним Судом України, який у своїх Рішеннях від 01.12.2004 № 19-рп/2004, від 18.06.2007 № 4-рп/2007, від 11.03.2010 № 7-рп/2010 наголошує на тому, що невід'ємною складовою статусу суддів є незалежність, гарантії якої, як необхідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом, мають бути реально забезпечені.

Зауважуємо: пункт 6.1 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року передбачає, що рівень винагороди суддів за виконання ними своїх професійних обов'язків має бути таким, щоб захистити їх від тиску при прийнятті ними рішень і таким чином вплинути на їхню незалежність та неупередженість.

Згідно з пунктом 54 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 року № (2010) 12 оплата праці суддів повинна відповідати їх професії та виконуваним обов'язкам, а також бути достатньою, щоб захистити їх від дії стимулів, через які можна впливати на їхні рішення.

Відповідно до статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддівська винагорода не містить жодних стимулюючих виплат і складається з посадового окладу та доплат за вислугу років; перебування на адміністративній посаді в суді; науковий ступінь; роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. При цьому, доплати виплачуються в установленому фіксованому відсотку і не містять меж, які можливо було б зменшити.

Оплата суддівської винагороди з нарахуванням, не обмежена 15 розмірами мінімальної заробітної плати, додатково потребуватиме лише 166,8 мільйонів гривень.

Зважаючи викладене, просимо Вас, шановний Арсенію Петровичу, врахувати наші пропозиції щодо необмеження місячного розміру суддівської винагороди 15 розмірами мінімальної заробітної плати та додаткову потребу бюджетних призначень Державної судової адміністрації України в сумі 514,6 мільйона гривень у проекті Державного бюджету України на 2015 рік.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Нелли Ластовка
    Нелли Ластовка
    председатель Днепровского районного суда Киева
  • Вера Великохацкая
    Вера Великохацкая
    судья Оболонского районного суда Киева
Новости онлайн