Законопроект проти злодіїв у законі готують до другого читання

13:23, 13 января 2020
Метою законопроекту є припинення діяльності злочинних спільнот та притягнення до кримінальної відповідальності їх учасників.
Законопроект проти злодіїв у законі готують до другого читання

На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою". Ініціатором законопроекту є Президент України Володимир Зеленський. Головним визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Метою законопроекту є припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування злочинних спільнот.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що "організована злочинність, а також особи, які здійснюють її організацію та керівництво, — "злодії у законі", формують в Україні типове для держав колишнього СРСР злочинне середовище. Воно характеризується наявністю жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, високим рівнем організованості, ієрархічності, закритості і конспіративності".

Іноземний досвід

Автори посилаються на досвід Грузії, де у 2005 році було ухвалено спеціальні закони — у Кримінальному кодексі з'явилась окрема стаття 223-1 "Злодій у законі, належність (членство) до злодійського світу", а у Законі Грузії від 20.12.2005 "Про організовану злочинність та рекет" було встановлено поняття "злодійський світ, член злодійського світу", "злодій у законі" тощо. У 2018 році  у Кримінальному кодексі Грузії з'явились також статті 223-2 "Участь у "злодійському зборі"", 223-3 "Підтримка діяльності злодійської спільноти", 223-4 "Звернення до члена злодійської спільноти або "злодія у законі", отримання матеріальної вигоди чи матеріальної переваги за результатом такого звернення". Це надало змогу притягнути до відповідальності близько 50 "злодіїв у законі", а також сприяло вигнанню із Грузії інших кримінальних "еліт".

У пояснювальній записці підкреслено, що вказані зміни сприяли зменшенню тиску кримінальних "еліт" на економічні та політичні процеси та відтоку "злодіїв у законі" з Грузії до інших держав, де не встановлена подібна кримінальна відповідальність. Однією з них стала Україна.

Також вказано на важливість досвіду Італії у питанні боротьби з мафією. Законодавство країни з Апеннінського півострова передбачає кримінальну відповідальність не тільки асоціацій (об'єднань) для вчинення злочинів (стаття 416 Кримінального кодексу Італії), але й асоціацій (об'єднань) мафіозного типу (стаття 416b Кримінального кодексу Італії).

Схожий підхід зберігається в Кримінальному кодексі Китайської Народної Республіки, в якому зафіксовано покарання за "формування, керівництво та активну участь в організації мафіозного (нелегального) характеру, із застосуванням насильства, погроз або інших методів особами, що організовано займаються злочинною діяльністю з метою порушення законів, що встановили свою владу на місцях, які вчиняють злодіяння, утискають, ліквідують населення, серйозно порушують порядок економічного, громадського життя" (стаття 294).

Подібні характеристики щодо відповідальності лідерів представників злочинного світу має "відкрито виокремлене об'єднання банд" як специфічної форми злочинного об'єднання і за Карним кодексом Японії (стаття 4). Японія є країною, яка має значний досвід та достатній успіх у протидії одній із найбільших злочинних організацій у світі — Якудза.

Народні обранці відзначили роль Організації об’єднаних націй (ООН), яка прийняла цілий комплекс міжнародно-правових актів з цією метою: Неапольська політична декларація та Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності (затверджена на Генеральній Асамблеї ООН 23.12.1994), рекомендації Регіонального семінару на рівні міністрів щодо наступних заходів у зв'язку з Неапольською політичною декларацією та Глобальним планом дій проти організованої транснаціональної злочинності, Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності (затверджені на Генеральній Асамблеї ООН 21.07.1997), Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (затверджена на Генеральній Асамблеї ООН 15.11.2000 та ратифікована Законом України від 04.02.2004 №1433-IV) та інші. Подібну активність у протидії організованій злочинності демонструє і Європейський Союз: план дій з боротьби з організованою злочинністю (Європейська Рада, 17.06.1997), Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття (2000/C 124/01) із запобігання та контролю організованої злочинності (01.01.2000) та інші.

Що пропонується

Законопроектом пропонується доповнити статтю 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" Кримінального кодексу України частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також в даній частині статті пропонується визначити поняття "злодій у законі".

Статтю 29 "Кримінальна відповідальність співучасників" Кримінального кодексу України передбачається доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти. Зокрема, пропонується здійснювати кваліфікацію за статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 цього Кодексу України. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 Кримінального кодексу України.

Передбачено також зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" Кримінального кодексу України, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти.

Запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення злочинної організації" Кримінального кодексу України, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даною статтею.

Також Кримінальний кодексу України пропонується доповнити новими статтями, а саме: статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) чи перебування особи в статусі "злодій у законі" (частина друга); статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або не вчинення ними дій; статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою).

Статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу України пропонується викласти в новій редакції, передбачивши, зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, службовою особою або повторно.

Законодавці сподіваються, що прийняття відповідного закону сприятиме збільшенню ефективності протидії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю, допоможе зменшити вплив на важливі суспільні та політичні процеси з боку "злодіїв у законі", знизить соціальну напругу, сприятиме  зростанню довіри населення до правоохоронних органів та держави в цілому.

Зауваження до другого читання

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень до законопроекту та запропонувало повернути законопроект на доопрацювання.

Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні підтримав законопроект, висловивши ряд зауважень. Зокрема щодо:

 • передбачення відповідних змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю";
 • опрацювання питання необхідності внесення змін до інших статей Загальної частини Кримінального кодексу України, які пов’язані з метою прийняття законопроекту;
 • опрацювання питання внесення змін до законодавства в частині застосування пожиттєвої заборони в’їзду до України іноземцям та особам без громадянства, відносно яких є достатні підстави вважати їх "злодіями у законі";
 • доопрацювання поняття "злодій у законі", відповідно до аналогічних практик окремих держав у протидії організованій злочинності;
 • вдосконалення тлумачення поняття "злочинна спільнота" та надання тлумачення інших понять, які можуть бути важливими для належного правозастосування;
 • уточнення пропозиції встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти в окремій (самостійній) нормі;
 • внесення змін до кримінального процесуального законодавства щодо передбачення можливості не визначати заставу при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у злочині, передбаченому відповідними статтями Кримінального кодексу України;
 • визначення підслідності кримінальних проваджень щодо складів злочинів, які законопроект вдосконалює (змінює) та пропонує як нові, та, за необхідності, передбачення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України;
 • здійснення техніко-юридичного доопрацювання законопроекту.

19 грудня Верховна Рада України підтримала законопроект у першому читанні. За нього проголосувало 250 народних депутатів.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Білій Церкві затримали впливового злочинця, якого розшукували близько двох років.  

Також у Хмельницькому затримали відомого кримінального авторитета.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Чому право скаржитися до Верховного Суду слід обмежити: позиція представника Президента в КСУ
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Ирина Тарасова
  Ирина Тарасова
  судья Восточного апелляционного хозяйственного суда
 • Андрей Бойко
  Андрей Бойко
  судья Пятого апелляционного административного суда
 • Елена Кузьмишина
  Елена Кузьмишина
  заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда
 • Галина Пилипьюк
  Галина Пилипьюк
  судья Зализнычного районного суда Львова
 • Олег Грегуль
  Олег Грегуль
  судья Деснянского районного суда Киева