Як буде проходити добір прокурорів: Комітет схвалив доопрацьований законопроект

08:31, 3 июня 2021
Комітет схвалив доопрацьований законопроект про порядок добору прокурорів, в якому ГНЕУ раніше знаходило корупційні ризики.
Як буде проходити добір прокурорів: Комітет схвалив доопрацьований законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує передати на розгляд Верховній Раді доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів.

Реєстраційний номер законопроекту № 5158 від 25.02.2021. Його ідея належала нардепу Владлену Неклюдову. Спроби парламенту його ухвалити раніше ні до чого не призвели, тому він був переданий Комітету на доопрацювання.

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про прокуратуру» та «Про запобігання корупції».

Які саме зміни були внесені в законопроект, його автор Владлен Неклюдов дуже стисло пояснив комітету, а доопрацьованого тексту на сайті Верховної Ради поки що немає.

 Що пояснив Неклюдов:

  • були структуровані етапи проходження спеціальної підготовки;
  • визначені критерії успішності проходження окремих етапів первинної підготовки та стажування;
  • уточнені особливості стажування: при стажуванні прокурор-стажист не може бути старшим групи прокурорів у тяжких та особливо тяжких злочинах; не буде обшуків за його клопотанням, не буде НСРД;
  • також було внесено декілька інших змін.

Також в законопроекті з’явилася норма про зміну кількості заступників та перших заступників Генерального прокурора. Включення такої норми до законопроекту Неклюдов пояснив особистою ініціативою одного із заступників Генпрокурора.

Основними положеннями попередньої версії законопроекту були такі:

1) виключення вимоги до кандидатів на посаду прокурора щодо наявності дворічного стажу роботи в галузі права.

(Протилежні положення містяться в законопроекті № 3062 від 13.02.2020. Згідно з ним прокурором окружної прокуратури зможе стати громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років або пройшов стажування в органах прокуратури не менше року та володіє державною мовою.

Прокурором обласної прокуратури зможе стати громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років або стаж роботи в окружній прокуратурі не менше двох років та володіє державною мовою.

Прокурором Офісу Генерального прокурора зможе стати громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше шести років або стаж роботи в окружній прокуратурі не менше трьох років, або стаж роботи в обласній прокуратурі не менше п’яти років та володіє державною мовою);

2) надання можливості здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи в галузі права як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.

(Посади прокурорів-стажистів окружних прокуратур формуються за рахунок вакантних (тимчасово вакантних) посад в окружних прокуратурах);

3) внаслідок запровадження інституту стажування стає можливим:

- отримання кандидатом не тільки стажу роботи в галузі права, а спеціалізованого досвіду практичної діяльності, безпосередньо необхідного для роботи прокурором;

- виплата кандидатам на посаду прокурора під час добору достатніх для життя коштів у вигляді частини заробітної плати прокурора без необхідності додаткових витрат з бюджету;

- поширення на кандидатів елементів статусу прокурорів: від правил внутрішнього службового розпорядку, підстав для звільнення, встановлених виключно у Законі, до соціальних гарантій для прокурорів;

- запровадження способу практичної підготовки, за якого кандидат не тільки спостерігає за роботою інших, а сам безпосередньої уповноважений на виконання функцій прокурора;

- зниження навантаження на інших прокурорів окружної прокуратури у зв’язку з виконанням повноважень у нескладних кримінальних провадженнях та інших незначних справах прокурорами-стажистами;

4) встановлення двох стадій спеціальної підготовки:

- первинної, яка проводиться в Тренінговому центрі прокурорів України, під час якої кандидати вивчають основи організації роботи в органах прокуратури, правила прокурорської етики тощо;

- стажування, яке проводиться на посаді прокурора-стажиста, на яку кандидат призначається за результатами конкурсу згідно із рейтингом кандидата, отриманиму за результатами кваліфікаційного іспиту;

 5) скорочення терміну спеціальної підготовки;

(Припинення або неуспішне проходження спеціальної підготовки стає підставою для звільнення прокурора. Цей пункт насмішив ГНЕУ, яке зазначає, що зі змісту законопроекту незрозуміло, яким чином пропонується використовувати таку підставу звільнення прокурора з посади. Адже призначення на посаду прокурора прокурорів-стажистів в окружних прокуратурах та інших прокурорів як за нормами чинного законодавства, так і у випадку прийняття законопроекту відбувається виключно у разі успішного проходження спеціальної підготовки (див. п. 14 ч. 1 ст. 29 Закону в редакції проекту);

6) уніфікація законодавчого механізму спеціальної перевірки щодо прокурорів з відповідним механізмом у суддів, з одночасним усуненням необхідності проводити таку перевірку під час добору двічі;

7) прийняття кінцевого рішення про успішність або неуспішність спеціальної підготовки, припинення участі особи у доборі Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (з можливістю судового оскарження негативного рішення);

8) визначення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів органом, що здійснює дисциплінарне провадження, в контексті положень Закону України «Про прокуратуру».

Кваліфікаційний іспит буде проводитися проводиться шляхом проходження кандидатом на посаду прокурора анонімного тестування та виконання анонімно практичного завдання.

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження, забезпечує перевірку складених тестів, виконаних практичних завдань та визначає кількість балів, набраних кандидатами на посаду прокурора.

Для проведення спеціальної перевірки орган, що здійснює дисциплінарне провадження, після ухвалення попереднього рішення про допуск осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб.

Перелік уповноважених державних органів та вимоги до інформації, що повинна бути надана або отримана, визначаються органом, що здійснює дисциплінарне провадження, з урахуванням інформації, що міститься в особових справах кандидатів на посаду прокурора.

Фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати до органу, що здійснює дисциплінарне провадження, інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

За результатами спеціальної перевірки орган, що здійснює дисциплінарне провадження, ухвалює рішення про зарахування або відмову у зарахуванні осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду прокурора вимогам, до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів.

Про проведення конкурсу на зайняття посади прокурора-стажиста окружної прокуратури орган, що здійснює дисциплінарне провадження, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному вебсайті не пізніше ніж за 5 днів до проведення конкурсу.

При цьому стаття 34 «Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади» із Закону виключається.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються окружна прокуратура, де є вакантна (тимчасово вакантна) посада прокурора окружної прокуратури (крім адміністративних посад), на яку кандидат може подати заяву про участь у конкурсі для призначення прокурором-стажистом та проходження спеціальної підготовки, кількість таких посад і строк, протягом якого кандидати можуть подати відповідні заяви.

Після оголошення конкурсу на зайняття посади прокурора-стажиста окружної прокуратури відповідна вакантна посада не може бути заміщена шляхом переведення на неї іншого прокурора.

Кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резерві, може подати письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням окружної прокуратури, в якій кандидат бажає бути призначеним прокурором-стажистом та пройти спеціальну підготовку.

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження, проводить конкурс на зайняття посад прокурорів-стажистів окружних прокуратур на підставі рейтингу кандидатів на посаду прокурора відповідно до кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту. У разі наявності у кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який працював на тимчасово вакантній посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права.

На підставі заяви кандидата на посаду прокурора та за результатами конкурсу орган, що здійснює дисциплінарне провадження, надсилає керівникові відповідної обласної прокуратури особову справу кандидата на посаду прокурора та подання про призначення особи прокурором-стажистом окружної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури не пізніше трьох робочих днів з дня отримання подання органу, що здійснює дисциплінарне провадження, своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора прокурором-стажистом відповідної окружної прокуратури.

Згідно із пропозиціями авторів законопроекту, заробітна плата прокурора-стажиста окружної прокуратури складається з посадового окладу, який установлюється пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з понижуючим коефіцієнтом 1,5, та надбавки за вислугу років. Проте фахівці звертають увагу, що коефіцієнт «1,5» не може бути понижуючим. Якщо до посадового окладу прокурора окружної прокуратури застосувати таке коригування, заробітна плата стажистів буде у півтора рази вищою за відповідний посадовий оклад. При цьому, відповідно до чинної ч. 2 ст. 33 Закону, у період проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки йому щомісячно виплачується стипендія не менше двох третин посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Первісна редакція законопроекту не задовольнила Головне науково-експертне управління, якому здається сумнівною можливість досягнення заявленої у пояснювальній записці мети щодо залучення до професії прокурора найбільш підготовлених та доброчесних кадрів за рахунок запровадження інституту стажистів.

ГНЕУ звертало увагу, що у проекті пропонується після визначення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рейтингу кандидатів на посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів (п. 7 ч. 1 чинної ст. 29 Закону), переходити не до етапу підготовки у Тренінговому центрі підготовки прокурорів України, а до оголошення органом, що здійснює дисциплінарне провадження, конкурсу на зайняття посад прокурорів-стажистів окружних прокуратур серед кандидатів, які перебувають у резерві, а потім – проведення конкурсу на зайняття посад прокурорів-стажистів окружних прокуратур, призначення особи на відповідну посаду, складення нею присяги прокурора, і тільки після цього – проходження прокурором-стажистом спеціальної підготовки.

Тобто, замість зрозумілої діючої схеми добору, коли кандидат на посаду прокурора, що відповідає всім встановленим законом вимогам, пройшов спеціальну підготовку і за її результатами може бути призначений або не призначений на посаду прокурора, у випадку набрання чинності законопроектом у разі його прийняття у запропонованому вигляді процедура отримує додаткові етапи та корупційні ризики.

Необхідно також звернути увагу, що процедурою добору на посади прокурорів, визначеною чинним Законом, кандидати після їх зарахування до резерву можуть обирати прокуратуру, в якій бажають отримати роботу. У випадку ж прийняття законопроекту кандидат на посаду прокурора-стажиста може розраховувати на таку посаду виключно у прокуратурі, де проходитиме стажування (ст. 32-1 Закону у редакції проекту).

Стажування відповідно до законопроекту мало завершуватись співбесідою, яка проводиться комісією, утвореною наказом керівника відповідної обласної прокуратури, а не конкурсом, як це відбувається зараз, що, на думку ГНЕУ, створювало значні корупційні ризики.

Раніше  депутати піддали критиці законопроект про розширення прав приватних виконавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду