Порядок отримання дозволів на імміграцію змінять: Кабмін схвалив законопроект Монастирського

08:20, 13 января 2022
Уряд надав старт боротьбі із схемами легалізації незаконних мігрантів, у тому числі через фіктивні шлюби.
Порядок отримання дозволів на імміграцію змінять: Кабмін схвалив законопроект Монастирського
Джерело фото: depositphotos.com

Уряд погодив зміни до Закону України «Про імміграцію», запропоновані міністром МВС Денисом Монастирським.

За його допомогою МВС намагається удосконалити механізми надання дозволу на імміграцію, відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне приживання, а також посилення заходів протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.

Згідно із законопроектом встановлюється, що країна походження — країна чи країни громадянської належності або країна попереднього постійного проживання;

масове прибуття в Україну іммігрантів — ситуація, за якої критична питома вага іммігрантів стосовно всього населення України перевищуватиме 10 відсотків;

безперервне проживання на території України — проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік — 180 днів (не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України).

У разі масового прибуття в Україну іммігрантів буде встановлюватися квота імміграції.

Законопроектом забезпечується законодавче регулювання питання відмови у наданні дозволу на імміграцію особам, які мають намір легалізуватися на території України на підставі фіктивних шлюбів. 

Факт перебування особи у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію за таких обставин:

- один з подружжя прийняв матеріальну компенсацію в обмін на вираження згоди на укладення шлюбу, якщо це не є обов'язковим при укладенні шлюбу за межами України відповідно до права іноземної держави;

- подружжя не проживає спільно або не веде спільного домашнього господарства;

- подружжя не зустрічалося або не спілкувалося до укладення шлюбу;

- подружжя не розмовляє мовою, зрозумілою одне одному;

- один із подружжя раніше вже перебував у шлюбі з громадянином України або іммігрантом, який не був визнаний підставою для надання дозволу на імміграцію;

- кожен із подружжя не володіє інформацією про дані іншого з подружжя особистого характеру (дата та місце народження, місце проживання, освіта, місце роботи, фах, віросповідання, наявність близьких родичів, особливості побуту та уподобань);

- відмова від особистої присутності чоловіка та дружини під час подання одним із них заяви про надання дозволу на імміграцію;

- відмова надати письмову згоду кожного з подружжя проходити співбесіди та письмові тести для перевірки обставин, визначених цією статтею.

Під час перевірки вищеназваних обставин будуть проводитися співбесіди з іноземцем

або особою без громадянства (у тому числі з використанням системи відеоконференцзв'язку, яка надасть змогу здійснити візуальну ідентифікацію заявника, який подав заяву про надання дозволу на імміграцію до закордонної дипломатичної установи України або після подачі такої заяви на території України виїхав за її межі),

іншим з подружжя, опитування інших осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що вони володіють відповідною необхідною інформацією,

надсилаються запити до заінтересованих органів державної влади з метою отримання інформації про наявність/відсутність підстав для відмови у надані дозволу на імміграцію.

Нововведення пов’язані із тим, що згідно з моніторингом міграційних процесів, зробленим СБУ за підсумками аналізу міграційної ситуації за 2018-2020 роки, встановлено, що все більш поширеним стає спосіб легалізації іноземців через укладення шлюбу. Протягом останніх двох років у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку (країн походження нелегальних мігрантів) під приводом об'єднання сім'ї у зв'язку із одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні. 

Зміни до порядку отримання дозволу на імміграцію.

Заяву про надання дозволу на імміграцію та документи заявник подає особисто або через законного представника.

Особи, які звертаються із заявою про надання дозволу на імміграцію і досягли дванадцятирічного віку, зобов'язані подати свої біометричні дані (відцифрований образ обличчя особи та відцифровані відбитки пальців рук), а особи, які досягли чотирнадцятирічного віку, — також відцифрований підпис особи.

Якщо іммігрує один з батьків разом з дитиною (дітьми), яка не досягла 18 років, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дитини (дітей) разом з батьком (матір'ю).

У випадку неподання такої заяви батько (мати) повинен подати рішення суду про визначення або рішення органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дитини разом з батьком (матір'ю) або інший документ аналогічного змісту, відповідно до права країни походження.

За дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, буде справлятися адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, або консульський збір. Разом із заявою подається документ або інформація про його сплату.

Крім того, проектом Закону України запропоновано зменшити строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію, які були подані іноземцями, що законно перебувають на території України, з одного року до 6 місяців або одного року з дня подання заяви до закордонної дипломатичної установи України.

Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, закордонна дипломатична установа України за її зверненням оформляють довгострокову візу. Зазначена особа в'їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен особисто або через законного представника звернутися не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку дії довгострокової візи (до закінчення встановленого строку тимчасового перебування/проживання) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою-анкетою про оформлення йому посвідки на постійне проживання. До заяви-анкети додаються копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому довгостроковою візою (за необхідності) та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Особа, яка перебуває на законних підставах в Україні та отримала дозвіл на імміграцію, повинна особисто або через законного представника звернутися не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку тимчасового перебування/проживання, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів із заявою-анкетою про оформлення їй посвідки на постійне проживання. До заяви-анкети додаються копія паспортного документа заявника, копія документа, що підтверджує строк тимчасового перебування/проживання, та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Посвідки на постійне проживання оформлюються та видаються засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Посвідка на постійне проживання оформлюється протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів.

Заява-анкета про оформлення посвідки на постійне проживання може бути подана іммігрантом протягом одного року з моменту видачі дозволу на імміграцію.

Як буде відбуватися скасування дозволу на імміграцію

Разом із рішенням про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання одночасно буде прийматися рішення про примусове повернення. Копії рішень про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання та примірник рішення про примусове повернення протягом п'яти днів з дня прийняття надсилаються рекомендованим листом особі, стосовно якої вони прийняті, або вручаються їй.

Скасована посвідка підлягає вилученню.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію та скасування посвідки на постійне проживання, повинна виїхати з України протягом строку, визначеного рішенням про примусове повернення.

Якщо за цей час особа не виїхала з України та не оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання до суду, вона підлягає примусовому видворенню.

Якщо після скасування дозволу на імміграцію з'ясуються обставини, що можуть свідчити про наявність умов для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», виконання рішення про її примусове повернення призупиняється, а рішення про примусове видворення не приймається до завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Якщо особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання до суду, виконання рішення про її примусове повернення призупиняється до набрання рішенням суду законної сили.

У разі визнання судом протиправним та скасування рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, дозвіл на імміграцію вважається чинним та є підставою для звернення за отриманням посвідки на постійне проживання у порядку обміну.

У разі прийняття рішення про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання за заявою іммігранта, особа повинна виїхати протягом одного місяця з дати отримання такого рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає примусовому поверненню чи видворенню в порядку, передбаченому законом України.

У разі прийняття рішення про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, особа повинна виїхати з України протягом трьох днів з дня звільнення.

Раніше Денис Монастирський пообіцяв підвищити заробітну плату всім працівникам системи МВС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Рада судей обсуждает проблемы судебной власти: ОНЛАЙН
Рада судей обсуждает проблемы судебной власти: ОНЛАЙН
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Василь Бородій
  Василь Бородій
  суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
 • Ігор Садовий
  Ігор Садовий
  голова Запорізького окружного адміністративного суду
 • Олександр Тупицький
  Олександр Тупицький
  суддя Конституційного Суду України
 • Віталій Мартинюк
  Віталій Мартинюк
  заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
загрузка...